BANA BİRŞEY OLMAZ !!!

17/07/2023 by İzka Osgb

 

            İşletmeler iş kazası yaşayan ve yaşamayanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. İş kazası yaşayan işletmeler, maddi ve manevi olarak büyük üzüntüler yaşayabilmektedirler. Bundan dolayıdır ki iş sağlığı ve güvenliğini önemsemeyenler bir an önce ‘’ Bana birşey olmaz’’ mantığından kurtulmalıdırlar.

            Ülkemizde; iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunmasına yönelik ilk yasal çalışma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 2012’de yürürlüğe girmiştir.

            İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması için, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyonellerinin işverenlerin desteğine ihtiyacı vardır. Onların desteği ile yeterli zaman ve uygun eğitim olanakları sağlandığında İş Sağlığı ve Güvenliğine olan bakış açımızın değişeceğini ve bu kültürün hızlı bir şekilde oluşacağını düşünmekteyiz.

            Biz İSG profesyonellerine düşen görev, bu kültürün oluşması için başta İŞVERENLER olmak üzere tüm çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmek, eğitimler vermek ve en önemlisi de alınan eğitimlerin sahada uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır.

            İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan işverenlerin, 6331 sayılı İş Sağılığı ve İş Güvenliği kanuna göre yapmakla yükümlü oldukları konularda da sorumluluklarını, hizmet alımı başlangıcından itibaren yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu sorumluluklardan en önemlileri;

1- Risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planlarının hazırlanmasında, ekibin bir üyesi olduklarından dolayı aktif rol almalıdırlar.

2- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit ve önerilerin yazılacağı ve kanunen zorunlu olan onaylı defteri temin ederek Noter veya İşkur’ a onaylattırmalıdırlar.

3- Çalışanlara işe başlamadan önce, işyeri hekiminin öngördüğü tıbbi tahlil ve testleri, aşıları yaptırılmalı, İSG eğitimlerinin, mesai saatleri içerisinde verilmesi sağlanmalı ve işe yeni başlayacak olan çalışanlarına öncelikle işbaşı eğitimi verilmelidir.

4- İşe yeni başlayan çalışanlarını tarafımıza mutlaka bildirmelidir.

5- Çalışanlara, kişisel koruyucu donanımlarını, zimmet tutanağı karşılığında teslim etmeli, kullanmalarını denetlemeli, kullanmaktan kaçınanlar için yasal yaptırımlar uygulamalı ve uyguladıkları yaptırımları da belgelendirmelidirler.

6- İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, elektrik iç tesisat uygunluk ve topraklama kontrollerini, acil durum tatbikatlarını yaptırmalıdırlar. İş kazası ve/veya bakanlık denetimlerinde eksikliklerin tespiti durumunda, maddi cezalara maruz kalmamak için, yükümlülüklerini zamanında yaptırmalıdırlar.

 

            Hayatımızın her alanında olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasının ilk ve en önemli basamağının şüphesiz ki eğitim olduğu aşikârdır. Hizmet verdiğimiz firmalarda, saha çalışmalarının yanında,  eğitim çalışmalarımız da yer almaktadır.  

            Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri hakkında yönetmelikte açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, İş sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri olarak, çalışanlarınıza vereceğimiz eğitim öncesinde, maalesef işveren veya işveren vekilleri tarafından dile getirilen,

♦ Bu aralar çok yoğunuz,

♦ Eğitimi daha sonra verelim,

♦ Verilmiş gibi gösterelim,

♦ Mesai sonrası verelim,

♦ Öğlen yemeği saatinde yapalım,

♦ Zaten anlatsanız da anlamazlar,

benzer teklif ve önyargılar ile karşılaşmaktayız.

Çalışanların da benzer şekilde alınan tedbirlere “ BİZE BİR ŞEY OLMAZ ” diyerek direnmeleri de yine eğitimsizlik ve iş güvenliği kültürü eksikliği ile açıklanabilir.

♦ İşyerinde çıkan bir yangına ilk müdahaleyi, yangın eğitimi almış çalışanlarınız yapacak,

♦ İş kazası geçiren çalışanınıza ilk müdahaleyi, ilkyardım eğitimi almış çalışanlarınız yapacak,

♦ Koruyucusu olmayan makinada çalışmanın tehlikelerini, iş sağlığı ve güvenliği eğitimli çalışanlarınız bilecektir.

YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SONUCU, İŞ KAZALARININ % 98 ‘nin ALINACAK TEDBİRLERLE ÖNLENEBİLDİĞİ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN KABUL ETTİĞİ BİR GERÇEKTİR.

 

İşverenler tarafından, işletmelerde iş güvenliği kültürü oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, gerekli eğitimler çalışanlara aldırılmalı, çalışanlarla beraber iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular değerlendirilmeli, gerekli prosedür ve talimatlar hazırlanmalı, ödül ve yarışmalar ile katılımı cazip hale getirmeli ve en önemlisi de ‘’Güvenliğin’’ üretimden ve işten önde tutulması sağlanmalıdır.

  

  Unutmayınız ki! Her an, her işletmede iş kazası olabilir.

  Bütün işveren ve çalışanlara, SAĞLIKLI ve GÜVENLİ çalışmalar dilerim.

 

  İzka Ortak Sağlık Güvenlik Birimi San. ve Tic. A.Ş.    

  Celadet ÖNEN

   İş Güvenliği Uzmanı (B)

   Yangın Eğitmeni

   Yüksekte Çalışma Eğitmeni

 

 

Adres : Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak No:17 Cadde Anadolu Plaza Kat:4 Daire:17 ÇİĞLİ/İZMİR
Tel : +90 232 503 08 58 | +90 555 886 06 92
Whatsapp Destek Hattı: 0 (555) 886 06 92

© 2019 İzka OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği

Call Now ButtonBilgi için Tıklayın Arayın