Yüksekte Çalışma Eğitimi

Program yüksekte çalışma yönetimi çerçevesinde kuruma özgü bir anlayışla sunulmaktadır.

Amaç: Mevzuat çerçevesinde yüksekte çalışma olarak nitelendirilen düşme durumunda yaralanma ihtimali olan iş alanlarında çalışan personellere yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması, iş kazasına maruz kalma riskininin minimize edilmesine yönelik ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanmasıdır.

Dayanak: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17, 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmek Madde 5, 28786 Sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4/A

Eğitici ve Eğitim Süresi: Yüksekte çalışma eğitici eğitim programını tamamlamış yüksekte çalışma eğitmeni tarafından verilecektir. . Eğitim süresi olarak temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi mevzuatta net belirtilmemiştir. Yapmış olduğunuz işe uygun olarak en az 4 saat olarak veya daha fazla belgelendirilebilir. Yapılan iş özelinde çalışanlara güvenli çalışma açısından olumlu davranış değişikliği sağlayabilmek için optimum süre belirlenmelidir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi konu başlıkları:

 

1. Yüksekte Çalışma Kuralları

2. Yüksekte Çalışmalarda Alınacak Emniyet Tedbirleri

3. Emniyet Ağları, İskeleler ve  Merdivenlerde Güvenli Çalışma

4. Yüksekte Çalışmalarda Kullanılan Ekipmanlar  

            a. Toplu Korunma Yöntemleri

            b. Kişisel Korunma Yöntemleri          

5. Yüksekte Çalışmalarda Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması, Emniyet Kemeleri, Lanyard, Ankraj Noktası, Halat, Düşüş Durdurucular, Konumlandırma Sistemleri kullanımı

6. Hatalı ve Doğru Uygulamalar

7. Sınav ve  Değerlendirme


Adres : Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak No:17 Cadde Anadolu Plaza Kat:4 Daire:17 ÇİĞLİ/İZMİR
Tel : +90 232 503 08 58 | +90 555 886 06 92
Whatsapp Destek Hattı: 0 (555) 886 06 92

© 2019 İzka OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilgi için Tıklayın Arayın