Sabit ve Mobil Sağlık Hizmetleri

SABİT VE MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ - İZKA LAB - İZKA LABORATUVAR

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İşyeri Hekimi Hizmetleri, işe giriş sağlık raporu, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

Osgb’miz bünyesinde bulunan mobil sağlık aracımız, belirli bir iş yerinde çalışmakta olan kişilerin meslek hastalıklarıyla alakalı düzenli aralıklarla yaptırmaları gereken tıbbi tetkik ve tahlillerin, iş yeri tarafından, çalıştıkları yerde yapmalarına imkan sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmeti aracımızdır.

Mobil Sağlık Hizmetimiz için bizi aramanız yeterli.


TEKTİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ

En az yılda bir defa
Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa
Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa
Entemoeba histolytica kisleri, Giardia lamblia kisleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa
Kan Sayımı (Hemogram)
Tam İdrar Tahlili (T.İ.T.)
Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
Serolojik Tetkikler
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Epatit Markerleri
Toksikolojik Tetkikler
 • İdrarda/Kanda Kurşun
 • İdrarda/Kanda toluen, Fenol, Valin Mandalik Asit, Hippurik asit,… vs.

AKCİĞER GRAFİSİ

İZKA LABORATUVARIMIZDA Akciğer Grafisi çekilmektedir. İzka Osgb - İzka Lab

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir. Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

ODYOMETRİ

İZKA LABORATUVARIMIZDA İşitme Testi yapılmaktadır. İzka Osgb - İzka Lab

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır. Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

İZKA LABORATUVARIMIZDA Solunum Fonksiyon Testi yapılmaktadır. İzka Osgb - İzka Lab

 • Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.
 • İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

PORTÖR TARAMASI

İZKA LABORATUVARIMIZDA Portör Taraması yapılmaktadır. İzka Osgb - İzka Lab

Portör taraması;

 • Akciğer filmi,
 • Boğaz kültürü,
 • Gaita kültürü,
 • Gaita mikroskobisi

Klinik muayeneden oluşmaktadır. Laboratuvarımızda veya Mobil Sağlık Tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, İzka Laboratuvarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

AŞI UYGULAMASI

İzka Laboratuvarımızda aşı uygulamaları yapılmaktadır. İzka Lab - İzka Osgb

İzka Laboratuvarımız ve Mobil Sağlık Tarama Aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetonos Aşısı
Hepatit Aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır) Grip Aşıları (Mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ GÖREBİLİR RAPORU

İZKA OSGB - İZKA LAB bünyesinde Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu verilir.

Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmektedir

Adres : Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak No:17 Cadde Anadolu Plaza Kat:4 Daire:17 ÇİĞLİ/İZMİR
Tel : +90 232 503 08 58 | +90 555 886 06 92
Whatsapp Destek Hattı: 0 (555) 886 06 92

© 2019 İzka OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilgi için Tıklayın Arayın