Sağlık Raporları

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN İŞE GİRİŞ RAPORUNU ALMASI GEREKMEKTEDİR.
İlgili tüm mevzuata uygun bir şekilde sağlık raporunuzu eksiksiz verebiliriz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İzka Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz Bünyesindeki Sabit Tıbbi Tetkik Mekanımızda işe giriş sağlık raporu, yüksekte çalışır raporu, ağır ve tehlikeli işler için sağlık raporu, işe giriş-dönüş muayeneleri  için istenilen tüm testleri ve aşağıdaki testleri Uzman Hekim onaylı yapmaktayız.

 • PA Akciğer Filmi
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Odyometri (İşitme Testi)
 • Hemogram
 • EKG
 • HBA1c
 • Açlık -Tokluk Kan Şekeri
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Üre
 • Kreatin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kan Grubu
 • HBSAG
 • Anti HBS
 • Anti HİV
 • 4 lü Portör Testi
 • Göz Muayenesi
 • Tetanos Aşısı
 • Anti HCV
 • Hav İGM (Hepatit A)
 • Hav İGG (Hepatit A)
 • Kanda Kurşun
 • Sedimantasyon
 • Bun
 • Trigliserid

Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak;

MUAYENELER
“Personelin işe giriş süreciyle birlikte başlayan, çalışacağı pozisyona uygun olarak sağlık muayenesinin yapılması, gerekli tahlillerinin kontrol edilerek sağlık durumunun saptanması, iş sağlığı açısından pozisyona uygunluğunun denetlenmesi ile birlikte önleyici tedbirlerin alınması ve işyeri hekimi tarafından görüş bildirilmesi ve gerekli durumlarda periyodik olarak muayenelerinin revize edilerek izlenecek yolun belirlenmesidir”

 • İşe Giriş Muayenesi ve Revizyonları
  • Personelin çalışacağı departmana ve çalışma ortamına uygun bir şekilde ilk işe giriş aşamasında gerekli tıbbi tetkiklerin yapılarak, iş ile personelinizin iş sağlığı kapsamında uygun olup olmadığı raporunu periyodik muayene formuna uygun olarak düzenlemek ve işyerinizde muhafaza etmektir.
 • Periyodik Muayeneler ve Revizyonları
  • Daha önce işe giriş raporu verilen personellerin çalışma koşullarında veya kendi sağlığında değişiklik olup olmadığı denetleyerek, periyodik muayene raporunu hazırlamak ve personelinizi bilgilendirmek,

BİLGİ: Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
* Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.
(28713 Sayılı Yönetmelik Madde 9/C3)

 • İşe Dönüş Muayenesi
  • Personelinizin sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek firmanızın onayına sunmaktır.
 • Özel Grupların Muayenesi
  • Meslek hastalığı tanısı, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren personelleriniz varsa uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı almış personelinizin olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

SAĞLIK TARAMALARI
Çalışanların işe giriş sağlık raporunun verilebilmesi için yaptırılması gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri Dünya Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre uzman hekimlerce yaptırıyoruz.

Portör taraması;
Akciğer filmi,
Boğaz kültürü,
Gaita kültürü,
Gaita mikroskobisi
Klinik muayeneden oluşmaktadır.
Mobil sağlık tarama aracıyla alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, Sabit Tıbbi Tetkik Mekanımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

PORTÖR
Portör Tarama Tetkikleri

 • Gaitada parazit aranması
 • Gaitada kültürü, antibiyogramı
 • Burun kültürü, antibiyogramı
 • Boğaz kültürü, antibiyogramı
 • Akciğer grafisi

Diğer Tetkikler

 • Hepatitler(sarılık) koruması
 • Kanda Kurşun düzeyi
 • Kanda veya idrarda toksik ve diğer ağır mateller
 • Rutin Biyokimya takip paneli

Kan, kültür ve mikroskobik inceleme örnekleri kurumunuz bünyesinde çalışanlardan toplu olarak alınmaktadır. Konuyla ilgili organizasyon ve çalışma listeleri sizlerle işbirliği sonucu oluşturulur.


Adres : Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak No:17 Cadde Anadolu Plaza Kat:4 Daire:17 ÇİĞLİ/İZMİR
Tel : +90 232 503 08 58 | +90 555 886 06 92
Whatsapp Destek Hattı: 0 (555) 886 06 92

© 2019 İzka OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilgi için Tıklayın Arayın